Duyurular

MAKALE ÇAĞRISI

Değerli araştırmacılar;

Ülkemizde ve dünyada göstergebilim çalışmalarını desteklemek amacıyla Türkiye Göstergebilim Çevresi tarafından kurulan Türkiye’nin ilk uluslararası, hakemli ve açık erişimli göstergebilim dergisi 2980-2776 ISSN numarasıyla 30 Haziran 2023 tarihinde Cilt 1, Sayı 1 ile yayın hayatına başlamıştır. Dünyanın önde gelen göstergebilimcilerin de katkı sunduğu tam metinlere www.e-tamga.com bağlantısından ulaşabilirsiniz.

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yazı kabul eden ve Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanan açık erişimli çevrimiçi bir dergidir. Dergi, sosyal, kültürel, toplumsal ve doğal gösterge dizgelerinde anlamın üretiliş biçimlerine, göstergelerin dünya ile insan, insan ve dünyanın da göstergeler ile ilişkisine odaklanan betimleyici, eleştirel disiplinlerarası ve disiplinlerötesi çalışmaları destekleyen bir dergidir.

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, dünyada etki alanı giderek artan 21. yüzyıl göstergebilimi çerçevesinde yerleşik yöntem, teknik ve çözümleme araçlarının kullanıldığı yenilikçi araştırmalara, kuramsal çalışmalara, derleme ve kitap değerlendirmelerine yer vermektedir. Dergiye göstergebilim ile ilişkilendirilmiş tüm disiplinlerden yazı kabul edilmektedir.

Derginin ikinci sayısı için 31 Ekim 2023 tarihine kadar katkılarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Editörler Kurulu

Önemli Notlar:

  1. Aralık 2023, 2. sayı için son makale gönderim tarihi 31 Ekim 2023’tür. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar sonraki sayılar için değerlendirilecektir.
  2. Sadece dergi sistemi üzerinden (https://e-tamga.com/index.php/pub/about/submissions) gönderilen yazılar değerlendirmeye alınacaktır.
  3. Tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçirilmektedir. Hakem raporları doğrultusunda kabul edilen çalışmaların nihai yayım kararı dergi yayın kurulu kararına bağlıdır. Yoğunluk durumunda yayın kurulu, yayımlanması kabul edilen çalışmaları bir sonraki sayıda yayımlama hakkına sahiptir.
  4. Tüm yazılar gönderilirken yazarların Telif Hakkı Devir Formu’nu da yazı ile sistem üzerinden göndermesi gerekmektedir.
  5. Yazım kuralları: https://e-tamga.com/index.php/pub/writingrules
  6. Yayın politikası ve ilkeler: https://e-tamga.com/index.php/pub/ethicalprinciples
  7. Detaylı bilgi için: e-tamga.com