TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi göstergebilim çalışmalarını desteklemek amacıyla faaliyet gösteren uluslararası akademik bir yayındır. Göstergebilimin tüm geleneklerine açık olan dergi disiplinlerarası ve disiplinlerötesi yaklaşımlarla alana yenilik katan kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı özgün inceleme yazılarını yayınlamaktadır.

Dergi sosyal, kültürel, toplumsal ve doğal gösterge dizgelerinde anlamın üretiliş biçimleri, göstergeler arası ilişkileri ve göstergelerin dizge içi ve dizge dışı gösterge türleriyle iletişimleri üzerine betimleyici ve eleştirel araştırmalara odaklanmaktadır. Dergi Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde nitelikli ve özgün bilimsel makale ve kitap incelemeleri yayınlamaktadır.

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan hakemli, bilimsel, süreli, uluslararası ve açık erişimli bir dergidir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, profesyoneller ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.

Dergi zaman zaman özel ilgi alanlarına ayrılmış Özel Sayılar da yayınlamaktadır.

 

[15 Mayıs 2023 tarihinde kaybettiğimiz Türkiye Göstergebilim Çevresi Başkanı Prof. Dr. V. Doğan Günay (1957-2023), aynı zamanda TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları dergisinin kurucuları arasında yer almış ve derginin Baş Editörlük görevini üstlenmiştir. Türkiye'nin ilk göstergebilim dergisinin oluşmasına düşünce aşamasından kuruluşuna kadar katkı sunan Prof. Dr. Günay'a göstergebilim dünyası adına sonsuz teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.]