Boteh Jegheh (Paisley): Ulusal kültürel söylemden uluslararası söyleme medya

Kültür göstergebilimi


Özet Görüntüleme: 48 / PDF İndirme: 38

Yazarlar

  • Hamidreza Shairi Tarbiat Modares Üniversitesi
  • Fatemeh Seyedebrahiminejad İslami Azad Üniversitesi Kuzey Tahran Şubesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11066158

Anahtar Kelimeler:

Anlatı, kültür göstergebilimi, Boteh Jegheh, söylence, Paisley

Özet

Günümüzde Boteh Jegheh, İran’ın ve diğer bazı ülkelerin sanatsal söylemlerinde yer alan bir simgedir. Bu simgenin kökeni üzerinde tartışmalar bulunmaktadır. Sedir, çam, ateş, Simurg vb. sözcüklerden türetildiği söylenmiştir. Boteh Jegheh kültüre girmiş, kültürde söylem üretmiş ve kimliğ i dile getirmiştir. Bugün bu simge sınırları aşmış ve ulusal kültürel söylemden uluslararası söyleme doğru çekilmiştir. . Boteh Jegheh yetişim ve söylembilimsel deneyimlerle ilgilidir; başka bir deyişle, anlatı açısından incelendiğinde Boteh Jegheh’in söylembilimsel bir kökene sahip olduğu ve anlatı yarattığı açıktır. Bir anlatı üreterek bir söylem oluşturabilir. Sorun, Boteh Jegheh’in zaman içerisinde kimliğini korumanın yanı sıra başka kültürlere aktarımını da mümkün kılan anlatım içerisinde gelişmesine neden olan söylem doğruluğunu nasıl kazandığıdır. . Araştırma sorunsalına dayalı olarak şu sorular sorulmaktadır: Boteh Jegheh söylemlerdeki anlatı konumunu nasıl korumuştur?? Söylemdeki görev ve işlevini nasıl geliştirmiştir? Tarih boyunca ulusal söylemden uluslararası söyleme nasıl varmıştır. Soruları yanıtlamak amacıyla, Boteh Jegheh’in değer konumunu göstermenin yanı sıra çoklu söylemler içindeki anlatı gelişiminin koşullarını çözümlemek amacıyla söylemin göstergebilimsel yaklaşımı seçilmiştir. Sonuçlar, sanatsal toplumsal düzeneklerde Boteh Jegheh’in eylem ve yeniden doğuş yoluyla değerini koruduğunu göstermiştir. Boteh Jegheh kimliğini ve kalıcılığını durağanlıkla değil değişi mle elde eder. Boteh Jegheh, hayali sistem aracılığıyla doğa ve kültür arasında bir iletişim kurar, bu biçimde değerini söylence ve hayal gücüyle ilişkilendirir. Sonuç olarak sınırları aşar ve giderek ulusal bir konumdan uluslararası bir konuma geçer.

Referanslar

Asher, N. & Lascarides, A. (2003). Logics of conversation. Cambridge University Press.

Atrvash, T. (2006). Iranian authenticity in a graphic design. Graphic and Printing Quaterly, 1(1385), 12-13.

Barthes, R. (1957). Mythologies. (Annette Lavers, Trans.). Jonathan Cape Ltd.

Bedouret-Larraburu, S. (2022). The concept of value in Saussurian semiology. Language and Semiotics Studies, 8(1),73-82.

Dorjvar, F. (2015). A study of the Boteh Jegheh in Iranian carpets. Quarterly Scientific Research Goljaam, 28, 59-72.

Haririan, M., Sadegh, M. S., Jaleh, A. & Nader, M. (2006). History of Early Iran. Samt.

Kallen, A. (2018). Evolution of Paisley motif of kashmir: A report on Paisley motif of kashmir. International Journal of Home Science, 4(1), 172-180.

Namvar Motlagh, B. (2018). The Mythology of love in Persian Culture. Sokhan.

Prince, G. (1981). Understanding narrative. Studies in 20th &21st Century Literature, 6(1&2), Art. 4.

Rundell, M. (2023). Macmillan English Dictionary. Retrieved 2023.

Sebeok, T. A. (2001). Global semiotics. Indiana University Press.

Shairi, H. & Seyedebrahimi F. (2021). The Criticism of The Routledge Companion to Semiotics Translation: From Hard Semiotics to Anthroposemiotics. Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), 21(1), 175-199.

Vogelsang Eastwood, G. (2021). From Buteh to Paisley: The Story of a Global Motif. The Newsletter, 89.

Zeman, S. (2017). What is a narration-and why does it matter? In Annika Hübl and Markus Steinbach (Eds.), Linguistic foundations of narration in spoken and sign language. John Benjamins Publishing. (pp. 173–206).

Zoyavar H., Mahnoosh V. & Mahdi M. (2015). Symbolic Meanings of Persian Paisley (Bote Jeghe). Kimiya-ye-Honar, 4(15), 99-113.

Yayınlanmış

30-04-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Shairi, H., & Seyedebrahiminejad, F. (2024). Boteh Jegheh (Paisley): Ulusal kültürel söylemden uluslararası söyleme medya: Kültür göstergebilimi. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı/ Special Issue/ Issue Specialé), 52–59. https://doi.org/10.5281/zenodo.11066158